Privacy verklaring

Ingangsdatum Oktober 1 2020

A LOTT OF SPACE, met Postbus 115, 5480AC Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.alottofspace.nl

Postbus 115, 5480AC Schijndel

0630713688

Charlotte van der Lande is de Functionaris Gegevensbescherming van A LOTT OF SPACE zij is te bereiken via lott@alottofspace.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

A LOTT OF SPACE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lott@alottofspace.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A LOTT OF SPACE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

A LOTT OF SPACE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A LOTT OF SPACE) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A LOTT OF SPACE bewaart jouw gegevens in de regel niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzamelen. Hierna wissen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. In sommige gevallen hebben we een bewaarplicht waardoor we bepaalde gegevens langer moeten bewaren dan strikt nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt. In deze gevallen hebben we gronden om de gegevens te bewaren en zorgen we ervoor dat deze alleen voor dat doel kunnen worden gebruikt. Daarna zullen we jouw gegevens natuurlijk nog steeds anonimiseren of wissen. A LOTT OF SPACE ruimt regelmatig haar databases op om opgeslagen gegevens te wissen. 

 

< 2 jaar

Deze bewaartermijn omvat de volgende categorieën: Indien er na een eerste contact geen correspondentie meer heeft plaatsgevonden en A LOTT OF SPACE geen commissieovereenkomst met je aangaat, worden jouw persoonsgegevens gewist tijdens de jaarlijkse database-opschoning. Persoonsgegevens die ten behoeve van een sollicitatie worden verstrekt, worden gewist bij de jaarlijkse database-opschoning, als uw sollicitatie niet succesvol is, tenzij anders overeengekomen.

 

7 jaar 

Deze bewaartermijn omvat de volgende categorieën – Verplichting om boekhouding en administratie bij te houden – Verplichting om te behouden voor afwikkeling van de garantie. We rekenen dit vanaf de dag dat we beginnen met de behandeling van de klacht. – Belastingdocumentatie en rapporten over goederenzendingen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens – Betalingsoverzichten / facturen – Bestellingen, bewijs van leveringen van bestellingen – Alle aankooprapporten over goederen, import en export.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

A LOTT OF SPACE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A LOTT OF SPACE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A LOTT OF SPACE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lott@alottofspace.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . A LOTT OF SPACE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A LOTT OF SPACE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lott@alottofspace.nl

ALOTOFSPACE Full Logo Header

Creatieve communicatie / social media stagiair gezocht

A LOTT OF SPACE
Als flexibele stadsbewoners verhuizen we heel wat af. Helaas verhuizen onze meubels vaak niet met ons mee. Veel meubels passen niet in de volgende levensfase, ze passen niet in het volgende appartement of zijn het simpelweg niet waard om mee te verhuizen vanwege de slechte kwaliteit #fastfurniture

In europa alleen wordt er jaarlijks meer dan 11 miljard kilo aan meubels weg gegooid waarvan slechts 10% gerecycled wordt. Dat moet anders.

A LOTT OF SPACE is een jonge start-up die zich in zet voor het ontwerpen en produceren van duurzame meubels die passen binnen de circulaire economie. Wij hebben als doel; het bieden van een oplossing voor fast furniture en het voorkomen van afval. Dit doen we middels het creëren van flexibele designmeubels die zo lang mogelijk mee gaan en steeds beter passen binnen een circulaire wereld. Daarnaast willen wij circulaire en duurzame meubels financieel toegankelijk maken voor een groter publiek middels het aanbieden van een abonnementsvorm.

Het eerste product ‘De Sofa’ is onlangs gelanceerd en gaat vanaf juli in productie.

Meer weten? Check
www.alottofspace.nl
https://ddw.nl/nl/programma/3161/a-lott-of-space
https://dj100.nl/charlotte-van-der-lande/

Wie wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven social media stagiair met een groen hart die zin heeft in een echte uitdaging; het vergroten van de brand awareness en de brand engagement van A LOTT OF SPACE. Dit ga je online doen via al onze social media kanalen en offline tijdens de twee vetste meubelbeurzen van Nederland; de Dutch Design Week en De Duurzame Woonbeurs. Je hoeft nog niet alles te kunnen, zolang je de motivatie hebt om het uit te gaan zoeken door te testen en te doen.

Jouw verantwoordelijkheden
– Helpen vormgeven van de content strategie.
– Bedenken van creatieve ideeën en maken van de
content kalenders.
– Creëren van social media content en campagnes in
tekst en beeld.
– Plaatsen en beheren van de content.
– Assisteren bij foto/video shoots.
– Assisteren met het organiseren van beurzen en
eventuele andere evenementen.
– Het analyseren en verwerken van data, zoals
rapportages van de social media statistieken.
– Onderzoeken van nieuwe kansen op het gebied van
social media.
– Ondersteunen in overige taken.

Wie ben jij
– Je zet je graag in voor een meer duurzame wereld.
– Je zit in je 3de of 4de jaar en volgt een opleiding op
HBO of WO niveau.
– Je schrijft vloeiend Nederlands.
– Je hebt gevoel voor beeld en beeld creatie.
– Je kunt overweg met Adobe (zoals photoshop,
indesign etc).
– Je bent ondernemend en weet van aanpakken.
– Je komt met nieuwe, verfrissende ideeën en houdt
de online trends graag in de gaten.
– Je kunt je weg goed vinden in een start-up cultuur
die soms wat chaotisch kan zijn.
– Je bent 5 dagen per week beschikbaar vanaf eind
augustus (sept in overleg) voor een periode van
minimaal 5 maanden.

Wat bieden wij
A LOTT OF SPACE biedt jou een uitdagende en super leervolle stage binnen een start-up cultuur in Amsterdam waar je veel verantwoordelijkheden krijgt en waar ruimte is voor creativiteit. We zijn opzoek naar een stagiair vanaf eind augustus (in overleg sept) voor een periode van 5 maanden. Je krijgt een stage vergoeding en je kunt flexibel werken vanuit onze Coworking in Amsterdam of thuis.

Ben jij een positief, creatief en ondernemend persoon? En heb jij zin in deze uitdaging? Dan hoor ik heel graag van je. Stuur zo snel mogelijk je cv en motivatie naar
lott@alottofspace.com en ik neemt z.s.m. contact met je op.